Medzinárodný deň žien

História Medzinárodného dňa žien na našom území siaha až do roku 1921, kedy sa po prvý krát masovo oslavovalo nežné pohlavie. Pôvod jeho vzniku má rôzne korene, vrátane narastajúcej prítomnosti feminizmu a nástojčivejšieho boja za ženské práva.