Deň narcisov – kvet, ako symbol boja proti zákernej chorobe.

Pre mnohých deň ako každý iný, no pre ľudí vedomých si tohto špeciálneho dňa sa
naskytuje príležitosť, kedy chcú vyjadriť svoju podporu jedinečnej verejnoprospešnej zbierke Ligy proti rakovine, ktorá tento rok zavŕši svoje už 21. výročie.

Zákerná choroba, s ktorou bojuje obrovské množstvo nevinných ľudí začala evokovať v ľuďoch pocit spolupatričnosti a vďaka empatii sa spopularizovala udalosť na národnú úroveň a vďaka podpore projektov a programov pomáha onkologickým pacientom a rodinám na celom na Slovenku.

My vo Flora Shop ľahostajní nie sme a preto vyzývame, že každý, kto sa chce zúčastniť a prispieť istou čiastkou na boj proti tejto zákernej chorobe má možnosť vyjsť do ulíc, nájsť najbližšie stanovisko s dobrovoľníkmi, podporiť projekt a nechať si pripnúť symbolický odznak v podobe tohto jarného kvietku.

Iné prostriedky, ktorými dokážete vyjadriť podporu sú:

  • Zaslaním ľubovoľnej SMS v hodnote 2 € na číslo 848 v termíne od 27.3. do 15.4.2017
  • Zaslaním ľubovoľnej sumy priamo na účet Dňa narcisov SK09 0900 0000 0054 5454 5454 v termíne od 27.3. do 15.4.2017
  • Darovaním ľubovoľnej sumy prostredníctvom online platby na stránke https://lpr.darujme.sk/1607/ v termíne od 27.3. do 15.4.2017
  • https://www.dennarcisov.sk/

Nebuďme ľahostajní.

blog , , ,